Şartname

Ensar Vakfı tarafından düzenlenen 2. İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.

MADDE 01 - AMAÇLAR

2. İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması’nın amacı, Türkiye’de kısa film ve animasyon senaryosunun gelişimine destek verilecek, kısa film ve animasyon yapım olanakları artırılacaktır. Aynı zamanda ‘’Değerler’’ konulu kısa film yarışması ve animasyon senaryo yarışması ile toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amaçlanmıştır.

MADDE 02 - KONU

Kısa film yarışması ve animasyon senaryo yarışmasında konu olarak ‘’Değerler’’ başlığı altında Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10 kök insani değerden en az birinin filmlerde işlenmesi gerekmektedir.

10 DEĞER

Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, hak edene hakkını vermek, hüküm, söz ve davranışlarda tutarlı ve ilkeli olmaktır.

Dostluk birbirini koşulsuz bir şekilde menfaat gözetmeden sevmektir.

Dürüstlük kişinin özü sözü bir davranarak tutarlı olması, gerçeği saklamaması, inandığından ve olduğundan farklı bir şekilde görünmemesidir.

Öz denetim kişinin duygu ve davranışlarını denetlemesi, kontrol etmesi ve iç sorgulamayla kendisini amacına yönlendirmesidir.

Sabır hayatın zorluklarına karşı insanın kararlılık, iyimserlik ve ümitle dayanma gücüdür.

Saygı bir kimseye, bir şeye dikkatli, özenli, ölçülü davranıp, değer vermektir.

Sevgi kişinin gönlüne uygun olana yönelmesi, bağlanması ve önem vermesidir.

Sorumluluk kişinin kendisinden yerine getirmesi istenen ya da kendi isteğiyle yaptığı iş ve görevlerin sonuçlarını üstlenmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesi ve bir işi olması gereken nitelik ve nicelikte yapmasıdır.

Vatanseverlik kişinin yurdunu ve toplumunu sevmesi, bu uğurda özveriyle zorluklara katlanmasıdır.

Yardımseverlik kişinin elindeki maddi ve manevi imkanları karşılık beklemeden başkalarının yararına sunmasıdır.

MADDE 03 - YARIŞMA BAŞVURU TARİHLERİ

Animasyon Senaryo Yarışması 30 Haziran 2022 23.59

Kısa Film Yarışması 30 Eylül 2022 23.59

Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelen senaryolar ve kısa filmler, usulünce yapılmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır.

MADDE 04 - ANİMASYON SENARYO YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışındaki 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

2. Senaryo konusu adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10 kök insani değerden en az bir ya da daha fazlasını içermelidir.

3. Senaryoda en fazla 4 karakter yer alabilir.

4. Animasyon film süresi 3, 5 dakikayı geçmemelidir.

5. Senaryo özgün olmalıdır. Başka yerden kısmen ya da tamamen alıntı yapılmış eserler kabul edilmez, daha sonra eserin alıntı olduğunun anlaşılması halinde ödeme geri alınır, animasyon yapılmış ise maliyetlerinin tazmini istenir.

6. Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış, film, sesli yayın, sahne sanatları yapımında kullanılmamış olmalı ve tüm hakları yazarda olmalıdır.

7. Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

8. Senaryoların uygulanma zorluğu, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini yapım süresi ve maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

9. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir.

10. Yarışmaya katılan senaryolardan biri animasyon film haline getirilecektir. Bu senaryo ilk 3 dereceye giren veya mansiyon alan filmlerden biri olmayabilir. Bu durumda seçilen senaryo film yapım ücreti ödülü alacaktır.

11. Film haline getirilecek senaryoda yarışma düzenleyici teknik sebepler ya da anlatımı güçlendirmek gibi sebeplerle değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

12. Tüm katılan senaryoların animasyon film olarak yapımı ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. Ödül almış ve film yapımında kullanılmasına karar verilmiş eserlerin sahipleri her türlü telif hakkının Ensar Vakfı’na devredileceğini kabul eder.

13. Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

14. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

İpucu ve Tavsiyeler

- Animasyon konuşmalardan çok fiziksel hareketlere ve aksiyona daha çok ihtiyaç duyar.

- Mizah animasyonda büyük bir etkiye sahiptir.

- Hikayenin pozitif, yapıcı, umut verici olması tavsiye edilir.

- Didaktik anlatımlardan kaçınmaya ve daha yaratıcı düşünmeye teşvik etmek yarışmanın amaçlarından birisidir.

- Animasyon sadece çocuklara değil her yaşa hitap eder. 😊

MADDE 05 - KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışındaki 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.

2. Yarışmaya katılacak eserlerin siyasi ve ideolojik sembol veya söylemleri içermemesi; insan hakları, genel ahlak, toplumsal huzur ve aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. Yarışmaya katılacak filmlerin teması doğrudan veya dolaylı olarak Madde 02’de belirtilen başlıkları içerecek nitelikte olmalıdır. Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.

4. Başvuruda bulunan filmlerin süresi en fazla 20 dakika ile sınırlıdır. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasındaki tüm haklarını saklı tutar.

5. Yarışmaya “Kurmaca” türünde eserler katılabilir.

6. Yarışmaya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.

7. Yarışmaya değerlendirme yapılabilmesi için en az 15 filmin başvuru yapmış olması gerekir, ancak gerekli görüldüğü takdirde düzenleme kurulu bu sayının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.

8. Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir, fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Ayrıca bir yönetmen birden fazla başvuru yapsa da sadece bir ödül verilir.

9. Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı olması zorunludur.

10. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan (alıntı) metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Kısa filmi ödüle değer görülen katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilmesi durumunda bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Düzenleme kurulu bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz.

11. Film/filmlerin, daha önce herhangi bir festivale ve/veya yarışmaya katılmış olması veya ödül almış olması yarışmaya başvurmasına engel teşkil etmez.

12. İstanbul Tasarım Merkezi, ön elemeyi geçen tüm kısa filmlerin ticari olmayan gösterim hakkına sahiptir.

13. Katılımcılar filmlerini bulundurdukları depolama platformları (Vimeo, Dropbox, Google Drive vb.) aracılığıyla, bağlantı bilgileriyle (kullanıcı adı ve şifre) 30.09.2022 tarihine kadar göndermelidir. Bağlantılı linkleri ön eleme süreci bitene kadar aktif olmalıdır. Ön elemeyi geçen filmler, yarışmanın web sitesinden duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerden daha sonra gösterim kopyaları talep edilecektir.

14. Eserlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

15. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.

16. Gönderilen kısa filmler belli bir sayıyı aşarsa ön jüri oluşturulabilecektir.

17. Filmler en az 1080p çözünürlükte, mp4, mpeg2 ya da mov formatında olmalıdır.

18. Başvuruda filmden 3 adet screenshot ve 1 adet yönetmen fotoğrafı yüklenmelidir.

19. Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

20. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

MADDE 06 - JÜRİ

Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla filmler asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir.

Jüride yer alan isimler daha sonra açıklanacaktır.

MADDE 07 - ÖDÜLLER

Animasyon Senaryo Yarışması Birincilik Ödülü 10.000,00 TL

Animasyon Senaryo Yarışması İkincilik Ödülü 7.500,00 TL

Animasyon Senaryo Üçüncülük Ödülü 5.000,00 TL

Animasyon Senaryo Yarışması Film Yapım Ödülü 5.000,00 TL

Animasyon Senaryo Yarışması Mansiyon Ödülü 2.500,00 TLKısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 15.000,00 TL

Kısa Film Yarışması İkincilik Ödülü 10.000,00 TL

Kısa Film Yarışması Üçüncülük Ödülü 7.500,00 TL

Kısa Film Yarışması Mansiyon Ödülü 2.500,00 TL

MADDE 08 - BAŞVURU YOLU

Animasyon Senaryo Yarışması

- Başvurular animasyon@istanbultasarimmerkezi.org adresine e-posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuru formu site üzerinden doldurulduktan sonra aşağıda yer alan belgeler mail gönderilmelidir. Mail konusuna eser sahibinin adı, soyadı ve eserin adı yazılmalıdır.

Başvuru mailine eklenmesi gereken belgeler;

- Senaristin özgeçmişi

- Senaristin fotoğrafı

- Senaryo metni

- Sinopsis

Kısa Film Yarışması

- Başvurular kisafilm@istanbultasarimmerkezi.org adresine e-posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuru formu site üzerinden doldurulduktan sonra aşağıda yer alan belgeler mail gönderilmelidir. Mail konusuna eser sahibinin adı, soyadı ve eserin adı yazılmalıdır.

Başvuru mailine eklenmesi gereken belgeler;

- Filmin Şifreli Başvuru Linki

- Filmden 3 Adet Screenshot

- Yönetmen Fotoğrafı

- Yönetmenin Kısa Özgeçmişi

MADDE 09 - YASAL HAKLAR

1. Kar amacı gütmeyen bir kurum olan Ensar Vakfı söz konusu eserleri ticari olmayan amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Dolayısıyla yarışmayı düzenleyen kuruluşlar dereceye giren veya girmeyen eserleri kültürel ve tanıtım amaçlı kullanabilir, çoğaltabilir ve yayınlanabilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma düzenleme kurulu, kayıt ve katılım esnasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin eder.

2. Tüm katılan senaryoların animasyon film olarak yapımı ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. Ödül almış ve film yapımında kullanılmasına karar verilmiş eserlerin sahipleri her türlü telif hakkının Ensar Vakfı’na devredileceğini kabul eder.

3. Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde resmî web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla şartnamede değişikliğe gidebilir.

4. Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde programda yer alan ödül töreninin takviminde resmî web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla değişikliğe gidebilir.

5. Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi, Ensar Vakfı’na aittir.

MADDE 10 - YETKİLİ İLETİŞİM

İSİM SOYİSİM: Melek Akpınar

ADRES: Buhara Özbekler Tekkesi, Binbirdirek Mahallesi, Şehitmehmetpaşa Yokuşu Sokak, No:40, Sokullu Mehmetpaşa Camii Karşısı, 34122, Sultanahmet, Fatih, İstanbul

TELEFON: 0212 458 61 61 / 0534 277 63 42

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Ensar Vakfı’na aittir.”